Succé!

Vi är så glada att fortsättningsvis erbjuda vår uppsakttade kurs under våren 2024:

Jag och mina system – en upptäcktsresa 

Under tre kvällar samlas vi för att göra en upptäcktsresa i våra egna system. Gruppen kommer att vara liten, max 10 deltagare, och syftet är att i en trygg miljö få möjlighet att utforska sina system (i första hand familjen) med utgångspunkt i principerna för Systemiska konstellationer. 

Kursen är till för dig som vill förstå mer om konstellationsarbete och som också är nyfiken på att utforska och få syn på hur dina system påverkat och påverkar dig. Vi kommer att arbeta med enskilda övningar, gruppövningar och någon uppställning. Preliminärt är temana för de olika tillfällena ”System”, ”Respekt, ritualer och lojalitet” samt ”Relation”. 

Den första kursomgången var mycket uppskattad och gemensamt var att alla deltagare uttryckte en önskan om fortsatt utforskande. En verklig upptäcktsresa!

Datum 2024: 27 februari, 19 mars, 9 april  

Det går bra att mejla intresseanmälan till info@familjekonstellationer.se så får du detaljerad information så snart vi har allt klart.

Tid: kl.17.00 – 20.00, vi bjuder på enklare fika under pausen

Plats: Lokal i centrala Göteborg

Välkommen!

Foto av Niklas Hamann  (Unsplash