Systemiska konstellationer

Vi är så mycket mer än enskilda individer som lever våra enskilda liv. Redan när vi föds blir vi del av något större, det som blir vår familj, oavsett hur den ser ut. Att vara del av en familj innebär att vi, helt utan att själva vara medvetna om det, också blir del av ett mönster, ett förhållningssätt, som vi anpassar och förhåller oss till. På gott och ont.  Det mönstret handlar inte bara om den familj jag lever i här och nu. Familjen är präglad av alla tidigare generationer och de händelser och förhållanden som påverkat dem. Traumatiska händelser ger avtryck generationer framåt.

Och system handlar inte bara om familjen. Ta en stund och fundera över hur många olika system du ingår eller har ingått i. Arbete, föreningsliv, vänskapsgrupper… Tänk dig så att det mönster du har med dig från generationer bakåt påverkar dig och alla system du ingår i. Och i varje system finns individer som i sin tur har flera generationer med sig.  Visst är det en hissnande tanke!

Med den upplevelsebaserade metoden systemiska konstellationer, får du på ett helt unikt sätt ökad förståelse och nya perspektiv på det du har med dig. Det gör att problem och knutar som tidigare känts omöjliga får möjlighet att lösas upp och därigenom skapa större lugn och harmoni i livet.

 

Familjekonstellationer

En familjekonstellation är en systemisk och upplevelsebaserad metod inom självkännedom som hjälper dig hitta nya lösningar på problem och situationer. Metoden togs fram av Bert Hellinger, tysk psykolog och terapeut, och har utvecklats under mer än 30 år.

Ofta uppstår problemen i relation till andra (familjen, andra nära relationer, en auktoritär person etc.).  Men det kan också handla om helt andra saker som t. ex. att stå inför en nyorientering i livet och inte veta hur man ska välja, ett karriärval eller en önskan om att vara bekvämare och friare i den egna kroppen.  

Det kan också vara att jag omkring med känslor, t.ex. av nedstämdhet eller sorg, som jag inte förstår, men ändå inte kan bli av med. Variationen på problemställningar som kan passa för en konstellation är oändliga!

Genom en workshop i familjekonstellationer där vi tittar på mer av det system du ingår i, kan du komma till ett nytt önskat läge, med mer inre resurser och en större tillit till livet och dig själv. Och du behöver inte själv sätta upp en konstellation för att få med dig något av dagen – alla som är delaktiga i eller vittne till en konstellation får med sig något – förhoppningsvis både vad gäller insikter som energi! 

När du gör en konstellation i grupp med andra får du möjlighet att på ett helt unikt sätt se ditt system agera framför dig utan att själv aktivt delta annat än som informationslämnare. Att betrakta något utanför sig själv skapar större förståelse kring problem, situationer,  relationer och var känslor och mönster kommer ifrån. Du får också uppleva ditt önskade läge – inte bara ha det som en tanke i huvudet. En upplevelse som skapar förändring på djupet. 

Eftersom konstellationsarbete är upplevelsebaserat är det inte lätt att förklara i ord! Allra bäst är att komma med som representant (eller klient) för att själv få uppleva hur det går till. Hör av dig så berättar vi gärna mer!

Det finns också möjlighet att göra en konstellation enskilt, utan att delta i grupp. Vi använder då t.ex. markörer för att symbolisera och tydliggöra.

 

 

Foto av Wylly SuhendraUnsplash