Hej!
Här är vi som driver familjekonstellationer.se, Elisabeth Wimarson och Malin Helander. Vi har lärt känna varandra genom vårt gemensamma intresse för systemiska konstellationer. Drivkraften för vårt arbete är att ge vidare till andra det vi själva fått ut av arbetet för inre och yttre fred som konstellationer är.

Elisabeth Wimarson

Jag har på olika sätt arbetat med människor i hela mitt yrkesverksamma liv. Oavsett vilken bransch eller vilken roll jag haft har det varit relationen till andra och möjligheten att stötta och hitta lösningar som gett mig energi och mening. 

Efter många år i olika branscher och i huvudsak ledarroller, tog nyfikenheten på människor och hur vi har det i våra relationer överhanden och jag utbildade mig till samtalsterapeut med psykosyntes som grund samt coach inom Livs- och karriärcoaching och verksamhetsplanering. Sedan 2011 driver jag det egna företaget InRelation i syfte att hjälpa människor, grupper och organisationer att ta steg mot att må och fungera bättre. Ett arbete som gör skillnad på djupet och som jag går till med stor ödmjukhet och glädje.

Sedan 2016 inkluderar jag även metoden Systemiska Konstellationer i mitt arbete. En fantastisk metod som hjälper till att lösa problem som går djupare än enbart till oss själva som individer. Hur vi har det i relation till oss själva och vår omgivning har i stor grad formats av hur det ser ut i de system vi vuxit upp i. Händelser och trauman långt bak i leden kan sätta spår många år senare och vara svåra att lösa på egen hand. Genom Systemiska Konstellationer – både vad gäller familjekonstellationer och organisationskonstellationer – får du nya insikter och perspektiv som är svåra att nå på egen hand.

Det är både berörande och berikande att få vara del av ett konstellationsarbete! Och härligt att tillsammans med Malin få hålla workshops här i Göteborg. Varmt välkommen till oss!

 

Malin Helander

Livet är en resa, en berg- och dalbana eller en strid ström av händelser. Att orka, vilja, kunna och våga sätta sig i förarsätet för att nå dit man vill är inte alltid det enklaste. Det kan vara ganska bekvämt att skylla på omständigheter eller andra personer, men den hårda vägen har jag insett värdet i att faktiskt ta ansvar på djupet. Att leva med tillit till livet, till att livet bär. För mig har arbetet med systemiska konstellationer varit ett viktigt verktyg för att kunna landa i den tilliten fullt ut.

Jag är utbildad professionell coach och är medlem i och certifierad av branschorganisationen International Coaching Federation (ICF), är certifierad förändringsledare och certifierad handledare i sorgbearbetning. Jag arbetar också med mindfulness och Reiki, en avstressande friskvårdsbehandling. Tidigare har den mesta tiden av mitt yrkesliv ägnats åt mjukvaruuteckling då jag från början är civilingenjör i datateknik och har arbetat med främst testning i stora, globala organisationer. Omväxling är en av mina största drivkrafter och den bästa omväxlingen finns där vi människor möts.

Intuition och närvaro är några av mina största styrkor när jag arbetar med människor. 

Min värdegrund handlar om att vara äkta. Att våga lyssna och se det som är riktigt sant inuti. 

Det här är också orsaken till att jag trivs så bra med systemiska konstellationer. Vi går utanför tanken och lyssnar till det som vi inte alltid hör.